service img

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişimde amaç, doğrudan marka ve veya ürünlerin satışını artırmak değil; genelde toplumun, özelde ise hedef kitlenin, kamu otoritelerinin ve çalışanların kurum hakkında olumlu izlenim edinmelerini sağlamaktır. Bu amaçla ilgili kişilerin algı ve tutumlarını etkilemeye / yönlendirmeye yönelik projeler geliştirilerek iletişim faaliyetleri yürütülür. İtibar yönetimi, işveren markası oluşturma, sosyal sorumluluk ve medya ilişkileri kurumsal iletişimin temel taşlarıdır.